Karol Łagowski

Karol Łagowski

Biegły sądowy z zakresu w zakresie wyceny, analizy, finansów, zarządzania oraz organizacji przedsiębiorstw w specjalności: wycena przedsiębiorstw oraz ich poszczególnych składników, w...
Więcej

Marcin Krzemiński

Doświadczony syndyk i doradca restrukturyzacyjny wpisany na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod numerem wpisu 146. Absolwent prawa oraz prawa kanonicznego Katolickiego...
Więcej

Jolanta Ogorzałek Krzemińska

Jolanta Ogorzałek Krzemińska jest doradcą restrukturyzacyjnym posiadającym bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych (dawniej postępowań upadłościowych w opcji układowej)....
Więcej

Tomasz Noga

Tomasz Noga jest doświadczonym doradcą restrukturyzacyjnym prowadzącym aktywnie postępowania upadłościowe firm z branży IT oraz przedsiębiorstw budowlanych. Jako zastępca syndyka prowadził także...
Więcej

Marek Malecha

Marek Malecha jest doświadczonym doradcą restrukturyzacyjnym posiadającym bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych firm z branży budowlanej oraz e-commerce. Absolwent Wydziału Prawa...
Więcej

Sylwia Galbarczyk

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z Instytutem Wycen Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych związana od 2019 r. Pracując na stanowisku project managera zapewnia terminowość...
Więcej
Call Now Button