22 815 49 81 | Marcin Krzemiński 509 587 213 | Karol Łagowski 694 729 602

Marek Panfil

Biegły w Zakresie Wyceny Przedsiębiorstw, Doradca w Zakresie Analiz Ekonomiczno-Finansowych
dr Marek Panfil

Marek Panfil

Biegły w Zakresie Wyceny Przedsiębiorstw, Doradca w Zakresie Analiz Ekonomiczno-Finansowych

Marek Panfil posiada ponad piętnastoletnie polskie i międzynarodowe doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych oraz przygotowywania biznesplanów czy analiz opłacalności projektów inwestycyjnych.

W okresie 2014-2016 pracował w spółce górniczej KGHM International Ltd. w Vancouver w Kanadzie, w której rozwijał komórkę audytu wewnętrznego i przyczyniał się do usprawniania procesów operacyjnych i finansowych w kopalniach w Chile, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W latach 2016-2018 pracował w EY w Vancouver w dziale doradztwa transakcyjnego, zajmując się wycenami przedsiębiorstw dla potrzeb sprawozdawczości finansowej i dla potrzeb transakcyjnych.

Pan Marek Panfil jest współautorem pierwszego polskiego dokumentu dotyczącego standardów wyceny przedsiębiorstw (Nota Interpretacyjna nr 5 z 2011r.), propagatorem najlepszych praktyk wyceny jako autor książek, wykładowca, pomysłodawca i kierownik podyplomowych studiów z zakresu wyceny (2005-2014 w SGH, 2019 – teraz w Akademii Leona Koźmińskiego).

Pan Marek Panfil jest w trakcie zdobywania kanadyjskich uprawnień do wyceny przedsiębiorstw (Chartered Business Valuator) i zdał już pięć z siedmiu egzaminów tj. poziom I (Wprowadzenie do wyceny), poziom II Wycena – stopień średniozaawansowany), poziom III (Wycena – stopień zaawansowany), poziom IV (Wycena – specjalne tematy), Wycena dla potrzeb sprawozdawczości finansowej.

Od lat Marek Panfil łączy z sukcesem pracę na uczelni z biznesem. Pracował w latach 1997-2014 w SGH w Instytucie Zarządzania Wartością oraz od 2018 do teraz w Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Finansów. Przedmioty, które Marek wykłada, dotyczą finansów przedsiębiorstwa, finansów przedsiębiorczości, wycen przedsiębiorstw, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. ‘

Marek jest autorem lub współautorem 10 książek oraz 40 artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstwa, wyceny przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych.

Call Now Button