Kolmex S.A.

Informacje

Nazwa Kolmex S.A.

Opis

Kolmex S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie – opracowanie elementów opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego, w szczególności wyceny wartości udziałów, akcji w spółkach zależnych, jak również obligacji wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo upadłego prowadziło działalność w zakresie holdingów finansowych, jako podmiot dominujący, skupiający w swoim portfelu udziały i akcje w kilkudziesięciu spółkach prawa handlowego, kontrolowanych bezpośrednio lub przez podmioty trzecie.

Call Now Button