Kategoria

Realizacje

 

WEGEFARM sp. z o.o.

Opracowanie opisu i oszacowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa na potrzeby sprzedaży w postępowaniu upadłościowym. Przedsiębiorstwo prowadziło działalność w branży spożywczej w zakresie uprawy...
Więcej
 

Warma sp. z o.o.

Opracowanie opisu i oszacowania przedsiębiorstwa na potrzeby sprzedaży w postępowaniu upadłościowym. Przedsiębiorstwo upadłego prowadziło działalność w branży metalowej, w zakresie obróbki mechanicznej...
Więcej
 

Varuna Capital sp. z o.o.

Opracowanie opisu i oszacowania przedsiębiorstwa na potrzeby sprzedaży w postępowaniu upadłościowym. Przedsiębiorstwo prowadziło działalność w branży nieruchomości, w zakresie wynajmu i zarządzania...
Więcej
 

PW Developer sp. z o.o.

Opracowanie opisu i oszacowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa potrzeby sprzedaży w postępowaniu upadłościowym. Przedsiębiorstwo prowadziło działalność w branży budowlanej, w zakresie realizacji projektów...
Więcej
 

Piekarnia

Opracowanie opisu i oszacowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa na potrzeby sprzedaży w postępowaniu upadłościowym. Przedsiębiorstwo prowadziło działalność w branży spożywczej w zakresie sprzedaży...
Więcej
 

ORGANIKA-CAR S.A.

Opracowanie opisu i oszacowania przedsiębiorstwa na potrzeby sprzedaży przedsiębiorstwa w toku postępowania upadłościowego, w ramach procedury przygotowanej likwidacji. Przedsiębiorstwo prowadziło działalność w...
Więcej
 

Marwit Foods sp. z o.o.

Opracowanie opisu i oszacowania przedsiębiorstwa na potrzeby sprzedaży w postępowaniu upadłościowym. Przedsiębiorstwo prowadziło działalność w branży spożywczej, w zakresie sprzedaży hurtowej owoców...
Więcej
 

Marquard Media Polska sp. z o.o.

Opracowanie opisu i oszacowania przedsiębiorstwa na potrzeby sprzedaży w postępowaniu upadłościowym. Przedsiębiorstwo prowadziło działalność w branży wydawniczej, w zakresie wydawania czasopism i...
Więcej
 

TRIAS sp. z o.o. w postaci Kopalni Gazu Ziemnego „Grabówka”

Sporządzenie wyceny składników masy upadłości na potrzeby sprzedaży w postępowaniu upadłościowym. Przedsiębiorstwo prowadziło działalność w branży górniczo-wiertniczej, w zakresie górnictwa gazu ziemnego.
 

Horizon Medical Center sp. z o.o.

Opracowanie opisu i oszacowania przedsiębiorstwa na potrzeby sprzedaży w postępowaniu upadłościowym. Przedsiębiorstwo prowadziło działalność w branży medycznej, w zakresie działalności szpitali.
Call Now Button