Badanie czasu właściwego na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Badanie czasu właściwego na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Badanie czasu właściwego na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Sporządzamy opinie i analizy mające na celu ustalenie czy we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Call Now Button