Badanie szkody wskutek niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wniosku w terminie

Badanie szkody wskutek niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wniosku w terminie

Badanie szkody wskutek niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wniosku w terminie

Instytut sporządza opinie i analizy mające na celu ustalenie czy pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Call Now Button