Opinie i analizy mające na celu ustalenie wysokości szkody wskutek niezachowania terminu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Opinie i analizy mające na celu ustalenie wysokości szkody wskutek niezachowania terminu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Wykonujemy opinie w zakresie ustalenia wysokości szkody powstałej na skutek nieterminowego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Call Now Button