Opinie i analizy na potrzeby oszacowania masy upadłości, masy układowej oraz masy sanacyjnej

a)Opinie i analizy na potrzeby oszacowania masy upadłości, masy układowej oraz masy sanacyjnej

Opinie i analizy na potrzeby oszacowania masy upadłości, masy układowej oraz masy sanacyjnej

Sporządzamy opinie i analizy mające na celu oszacowanie majątku wchodzącego w skład: a) masy sanacyjnej zgodnie z art. 52 pr, b) masy układowej zgodnie z art. 275 pr oraz c) masy upadłości zgodnie z art. 69 ust. 2 pu oraz 306 pu w celu sporządzenia spisu inwentarza oraz likwidacji poszczególnych składników masy upadłości.

Call Now Button