Opinie i analizy na potrzeby planu restrukturyzacyjnego

Opinie i analizy na potrzeby planu restrukturyzacyjnego

Opinie i analizy na potrzeby planu restrukturyzacyjnego

Opinie i analizy na potrzeby sporządzenia planu restrukturyzacyjnego, w tym w szczególności w zakresie opisu przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa, analizy przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, analizy poziomu i rodzaju ryzyka, d) analiza kosztów wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Call Now Button