Opinie i analizy w kontekście uprawnień zastawnika z zastawu rejestrowego w postępowaniu upadłościowym

Opinie i analizy w kontekście uprawnień zastawnika z zastawu rejestrowego w postępowaniu upadłościowym

Opinie i analizy w kontekście uprawnień zastawnika z zastawu rejestrowego w postępowaniu upadłościowym

Sporządzamy wyceny i opinie na potrzeby rozliczenia syndyka z zastawnikiem zgodnie z treścią art. 329 pu, tj. w sytuacji możliwości przejęcia przez zastawnika na własność przedmiotu zastawu rejestrowego zgodnie z art. 327 pu oraz 328 pu.

Wykonujemy wyceny i opinie mające służyć ustaleniu możliwości zastosowania art. 330 pu, tj. ustalenia czy sprzedaż przedmiotu obciążonego zastawem rejestrowym będącego składnikiem przedsiębiorstwa upadłego może być korzystniejsza niż oddzielna sprzedaż przedmiotu zastawu.

Call Now Button