Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części (OiO)

a)Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części (OiO)

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części (OiO)

Na zlecenie syndyka masy upadłości sporządzamy opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części zgodnie z art. 319 ust. 1 pu w celu podjęcia próby sprzedaży przedsiębiorstwa w całości.

Działając na zlecenie Sędziego komisarza sporządzamy opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego zgodnie z art. 319 ust. 5 pu, tj. w przypadku wątpliwości co do rzetelności lub poprawności opisu i oszacowania złożonego przez biegłego wybranego przez syndyka w celu sporządzenia nowego opisu i oszacowania.

Call Now Button