Wycena pod pre-pack (likwidacja przygotowana)

Wyceny pod pre-pack (likwidacja przygotowana)

Wycena pod pre-pack (likwidacja przygotowana)

Sporządzamy opis i oszacowanie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (ZCP) bądź składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa, objętych wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży na potrzeby procedury pre-pack zgodnie z art. 56a ust. 3 pu.

Poddajemy analizie opis i oszacowanie przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części (ZCP), bądź składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa, objętych wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack) na zlecenie tymczasowego nadzorcy sądowego (TNS) w celu umożliwienia TNS weryfikacji ceny przedsiębiorstwa lub składnika objętego wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży.

Sporządzamy opinie w przedmiocie uchylenia/zmiany pre-pack’u weryfikując okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątkowego będącego przedmiotem sprzedaży w ramach procedury pre-pack na potrzeby rozważenia przez syndyka złożenia wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży zgodnie z art. 56h pu;

Call Now Button