Wyceny i opinie w sprawach o bezskuteczność czynności dłużnika dokonanych przed ogłoszeniem upadłości

Wyceny i opinie w sprawach o bezskuteczność czynności dłużnika dokonanych przed ogłoszeniem upadłości

Wyceny i opinie w sprawach o bezskuteczność czynności dłużnika dokonanych przed ogłoszeniem upadłości

Sporządzamy opinie i analizy, w tym operaty szacunkowe nieruchomości na potrzeby spraw o uznanie czynności prawnej upadłego za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości lub masy sanacyjnej w zakresie w jakim ocenie podlega wartość wzajemnych świadczeń (127 pu i nast. oraz 527 kc i nast., 304 pr).

Call Now Button