Operat szacunkowy, wycena nieruchomości Warszawa, mazowieckie

Operat szacunkowy, wycena nieruchomości Warszawa, mazowieckie

Jednym z głównych składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości tak przedsiębiorców jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są nieruchomości.

Nasz zespół rzeczoznawców sporządza operat szacunkowy domów jednorodzinnych, mieszkań, miejsc postojowych, udziałów w nieruchomościach wspólnych. Wyceniamy użytkowania wieczyste, grunty i gospodarstwa rolne. Sporządzamy wyceny nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych. Opiniujemy wartość maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Wyceniamy także centra handlowe oraz przedsięwzięcia deweloperskie w tym inwestycje w budowie.

Operat szacunkowy nieruchomości Warszawa – operaty szacunkowe sporządzane przez zespół Instytutu dotyczące praw do nieruchomości uwzględniają tak wartość rynkową nieruchomości jak i wartość likwidacyjną.

W celu usprawnienia procedury likwidacji masy upadłości, w razie takiej potrzeby wyceniamy także ograniczona prawa rzeczowe, użytkowanie, służebności (gruntowe, osobiste, przesyłu), dożywocie.

Często zdarza się, iż z nieruchomością związane są zobowiązania umowne. Jeśli umowa przynosi przychody prawa wynikające ze stosunku obligacyjnego także podlegają sprzedaży w ramach likwidacji masy upadłości. Mając powyższe na uwadze poddajemy wycenie zobowiązania umowne jak m. n najem czy dzierżawę o ile wiążą one masę upadłości zgodnie z art. 98 i nast. pu lub zostały zawarte przez syndyka w toku postępowania.

W ramach wycen i opinii sporządzanych przez Instytut dążymy do tego, by w naszych operatach odrębnie prezentować wartości poszczególnych przedmiotów wyceny, jeśli stanowią one osobne przedmioty dostawy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) tak aby w ramach likwidacji masy upadłości ułatwić obliczenie podatku VAT lub PCC.

Operaty szacunkowe nieruchomości uwzględniają wszelkie wymogi stawiane przez prawo upadłościowe, zwłaszcza w kontekście ciążących na nieruchomości praw i roszczeń osobistych a także wszelkich obciążeń rzeczowych co ułatwia realizację oddzielnych planów podziału. Rzeczoznawca nieruchomości w Warszawie zaprasza – operat szacunkowy nieruchomości, wycena nieruchomości Warszawa, woj. mazowieckie.

Call Now Button