SMTM sp. z o.o.

Obsługa Administracyjna

SMTM sp. z o.o.

Obsługa Administracyjna

Opracowanie wyceny lub sporządzenie opisu i oszacowania wymaga często pogłębionej analizy ksiąg rachunkowych upadłego.

IWUR współpracuje ze spółka SMTM sp. z o.o. specjalizującej się w kompleksowej obsłudze administracyjnej, logistycznej oraz księgowo – kadrowej wszelkich postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. SMTM ADMINISTRACJA to bieżąca obsługa administracyjna i korespondencyjna syndyków oraz doradców restrukturyzacyjnych pełniących różne role w postępowaniach restrukturyzacyjnych. SMTM LOGISTYKA to pełne wsparcie w zakresie zabezpieczenia majątku upadłego i dłużnika, jego przewożenie, składowanie w magazynach, inwentaryzacja oraz organizacja sprzedaży detalicznej oraz hurtowej. SMTM KSIĘGOWOŚĆ I KADRY to kompleksowa bieżąca obsługa w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych upadłego (księgowania, deklaracje VAT, CIT, JPK itp.), sporządzanie sprawozdań finansowych na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości i bilansów zamknięcia, a także sporządzanie okresowych sprawozdań rachunkowych syndyka oraz list wierzytelności.

SMTM sp. z o.o sporządza na zlecenie nasze, inwestorów bądź bezpośrednio syndyków, nadzorców lub zarządców audyty finansowe, analizy ksiąg rachunkowych w celu przygotowania materiałów do opisu i oszacowania przedsiębiorstwa lub wycen poszczególnych składników majątkowych.

Call Now Button