Odpowiedzialność członków zarządu – opinie i analizy

Odpowiedzialność członków zarządu – opinie i analizy

W ramach naszej działalności sporządzamy opinie i analizy w sprawach odpowiedzialności cywilnej, karnej, karnoskarbowej członków zarządu oraz w sprawach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Członkowie zarządu spółek handlowych oraz inne osoby kierujące podmiotami gospodarczymi w określonych przez prawo sytuacjach mogą ponosić odpowiedzialność za zobowiązania jednostek którymi kierują.

Główne zasady odpowiedzialności uregulowane zostały m.in. w:

  • ustawie z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („ksh”), m. in. art. 299 ksh,
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa („op”), m. in. art. 116 op,
  • ustawie z dnia z dnia 13 października 1998 r. system ubezpieczeń społecznych („usu”),
  • ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe („pu”), m. in. art. 21 pu,
  • ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny („kk”), m. in. art. 286 kk oraz art. 300 kk i nast,
  • ustawie z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy („kks”),
  • ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („uof”),
  • ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe („pu”), m. in. art. 374 pu i nast.
Call Now Button