Wycena innych składników majątkowych

Wycena praw majątkowych

Majątek dłużnika lub upadłego bardzo często stanowią także różnego rodzaju prawa majątkowe, co znajduje odzwierciedlenie w spisie inwentarza sporządzanym przez syndyka oraz...
Więcej

Wycena ruchomości

Majątek dłużnika czy upadłego najczęściej stanowią wszelkiego rodzaju ruchomości lub zbiory ruchomości. Obowiązkiem syndyka jest ujęcie ruchomości w spisie inwentarza, wycena oraz...
Więcej
Call Now Button