ORGANIKA-CAR S.A.

Informacje

Nazwa ORGANIKA-CAR S.A.

Opis

Opracowanie opisu i oszacowania przedsiębiorstwa na potrzeby sprzedaży przedsiębiorstwa w toku postępowania upadłościowego, w ramach procedury przygotowanej likwidacji.
Przedsiębiorstwo prowadziło działalność w branży chemicznej, w zakresie produkcji pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanej.

Call Now Button