Wycena innych składników majątkowych

Wycena innych składników majątkowych

Ustalenia składu masy upadłości, masy sanacyjnej oraz masy układowej dokonują właściwe organy postępowania upadłościowego. Często zdarza się, iż poza tradycyjnymi składnikami, w skład masy upadłości wchodzą inne elementy majątku upadłego, które mogą wygenerować przychów z uwagi na posiadaną przez nie wartość ekonomiczną lub ze względu na fakt, iż ich istnienie ma charakter cenotwórczy w procesie sprzedaży całego przedsiębiorstwa lub innych składników majątkowych.

Praktyka członków zespołu IWUR pokazuje, iż wśród innych składników majątkowych braliśmy udział w opiniowaniu wartości bądź nadzorowaliśmy procesy wycen takich elementów, wartości czy praw jak:

  1. Domeny internetowe oraz serwisy internetowe,

  2. Know how,

  3. Kapitał ludzki,

  4. Prawa założycielskie niepublicznej szkoły wyższej,

  5. Profil na Facebook’u oraz profile na innych portalach społecznościowych lub branżowych,

  6. Prawa wynikające z pozwoleń na budowę,

  7. Prawa wynikające z prowadzenia działalności reglamentowanej.

Wycena powyższych oraz innych podobnych składników majątkowych wymaga zawsze indywidualnego podejścia i musi być poprzedzona pogłębioną analizą prawną i ekonomiczną.

Call Now Button