TRIAS sp. z o.o. w postaci Kopalni Gazu Ziemnego „Grabówka”

Informacje

Nazwa TRIAS sp. z o.o.

Opis

Sporządzenie wyceny składników masy upadłości na potrzeby sprzedaży w postępowaniu upadłościowym.
Przedsiębiorstwo prowadziło działalność w branży górniczo-wiertniczej, w zakresie górnictwa gazu ziemnego.

Call Now Button