Karol Łagowski

Doradca Restrukturyzacyjny, Biegły Sądowy Współzałożyciel Instytutu IWUR

Karol Łagowski

Doradca Restrukturyzacyjny, Biegły Sądowy Współzałożyciel Instytutu IWUR

Kontakt

694-729-602

Biegły sądowy z zakresu w zakresie wyceny, analizy, finansów, zarządzania oraz organizacji przedsiębiorstw w specjalności: wycena przedsiębiorstw oraz ich poszczególnych składników, w szczególności ruchomości, należności oraz praw niematerialnych; analiza zdolności upadłościowej. Autor aktualnie wpisany na listę biegłych sądowych przy:

  • Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • Sądzie Okręgowym w Płocku;
  • Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim.

Doświadczenie i praktyczne umiejętności związane z wyceną przedsiębiorstw, stanowiące podstawę dla wpisu na listę biegłych sądowych zdobywał uczestnicząc w kilkudziesięciu projektach wycen przedsiębiorstw, jak również ich poszczególnych składników. Praca w środowisku biegłych sądowych poszczególnych specjalności umożliwiła mu zgromadzenie wszechstronnych doświadczeń związanych z wyceną przedsiębiorstw działających w zdywersyfikowanych branżach. Praktyka zawodowa pozwoliła również pozyskać praktyczne umiejętności związane z prawidłową organizacją procesu wyceny przedsiębiorstwa, jak i pragmatyką pracy biegłego sądowego.

Swoje upodobania zawodowe koncentruje wokół problematyki wyceny przedsiębiorstw znajdujących się w postępowaniu upadłościowym, restrukturyzacyjnym, jak również zagrożonych niewypłacalnością. W ramach praktyki zawodowej stara się szczególnie uwzględniać aspekty prawne i ekonomiczne wynikając ze sporządzania wyceny w celu wykorzystania w toku poszczególnych typów postepowań. Sprzyjającą ku temu okolicznością jest wykonywanie stałej praktyki doradcy restrukturyzacyjnego związanej z prowadzeniem szeregu postępowań upadłościowych.

Absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej z zakresu “Metod wyceny spółki kapitałowej”, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Uczęszczał również na studia podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu „Prawa spółek”.

Egzamin na licencję syndyka złożył z wynikiem pozytywnym w październiku 2015 r., uzyskując w październiku 2016 r. licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1060. Został jednym z najmłodszych w tamtym czasie doradców restrukturyzacyjnych w Polsce.

Radca prawny, działający w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Call Now Button