Wycena nieruchomości rolnej

wycena nieruchomosci rolnej

Wycena nieruchomości rolnej

Wyceniamy nieruchomość rolną. Obrót nieruchomościami rolnymi szczegółowo reguluje ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2018 r. poz. 1405 ze zm.). Dzięki ostatniej nowelizacji z dnia 26 kwietnia 2019 r., która weszła w życie z dniem 26 czerwca 2019 r. sprzedaż nieruchomości rolnych w postępowaniu upadłościowym uległa znacznemu uproszczeniu.

Call Now Button