Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim

Instytut Wycen wycena przedsiębiorstwa

Karol Łagowski biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim

Praca biegłego sądowego to zadanie trudne i odpowiedzialne.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż członek naszego zespołu – Karol Łagowski został ustanowiony biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim.

Prezes Sądu Okręgowego decyzją z dnia 27 października 2020 r. potwierdził uprawnienia Karola Łagowskiego w dziedzinie wyceny, analizy finansów, zarządzania oraz organizacji przedsiębiorstw w specjalności: wycena przedsiębiorstw oraz ich poszczególnych składników w szczególności ruchomości, należności oraz praw niematerialnych, a także w zakresie analizy zdolności upadłościowej.

Ustanowienie biegłym obejmuje okres od 27 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Powyższe stanowi uzupełnienie dotychczasowych doświadczeń Karola Łagowskiego, który będąc jednocześnie radcą prawnym oraz doradcą restrukturyzacyjnym pełni nadal funkcję biegłego sądowego także przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Karol Łagowski oraz IWUR świadczą kompleksowe usługi w zakresie wycen i analiz finansowych w ramach postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz egzekucyjnych. Wspieramy także w postępowaniach o orzeczenie zakazu działalności gospodarczej, w sprawach obejmujących odpowiedzialność cywilną i karną członków zarządu.

Nasze opracowania obejmują wszelkie sprawy, w których należy zmierzyć się z problematyką niewypłacalności.

Call Now Button