Aktualności

Wartość likwidacyjna

Praktyka wycen dokonywanych w postępowaniu upadłościowym wskazuje, że najpowszechniej wykorzystywaną metodą wyceny przedsiębiorstwa upadłego, jest metoda likwidacyjna zaliczana w poczet metod majątkowych wyceny przedsiębiorstw. Podstawowe założenia leżące u podstaw tej metody sprowadzają się do ustalenia...
Więcej

Obowiązek rozliczenia się zastawnika z syndykiem

Składniki majątku upadłego częstokroć obciążone są ograniczonymi prawami rzeczowymi. W odniesieniu do ruchomości najpowszechniejszym rodzajem zabezpieczenia jest ustanowienie zastawu rejestrowego. Jest to rozwiązanie o tyle korzystne, że z jednej strony ruchomości w dalszym ciągu pozostają...
Więcej
Call Now Button